جدیدترین درمانهای، ریزش مو و روشهای پیوند موی طبیعی

واقعیت این است كه بر خلاف اطلاعات بسیار زیاد علم پزشكی در مورد فیزیولوژی و ساختمان مو، تاثیر عوامل تغذیه ای، نژادی، جغرافیایی و عوامل ژنتیكی و انجام تحقیقات وسیع بر روی داروهای خوراكی و داروهای موضعی برای درمان ریزش مو یا جلوگیری از ریزش مو هنوز در مورد اصلی ترین عامل ریزش مویعنی ریزش موی مردانه یا آندروژنیك موفقیت كامل به دست نیامده است.با وجود تبلیغات مختلف و داروهای جدید وگران، در سراسر جهان 60 درصد آقایان یا طاس هستند یا در مرحله از دست دادن موهای خود قرار گرفته اند. فقط در آمریكا حدود 40 میلیون مرد طاس وجود دارد. با وجود تبلیغات گمراه كننده و صرف پولهای كلان از طرف مردم طبقات مختلف جامعه برای خرید شامپو یا لوسیونهای مختلف برای تقویت رشد موو افزایش قطر و عمرموها، در مقالات علمی دنیا تا زمان حال فقط در داروی تقویت كننده و رشد مو به نامهای مینتوكسیدیل و فیناستراید مورد تایید قرار گرفته اند كه این دو دارو در مطالعات دوسویه كور ( double blind study) مؤثرتر از دارونما ( placebo ) بوده اند.